Kontakty a fotogalerie

E-shop provozuje : Letecká škola BEMOAIR s.r.o.  Nesvačily ev.č. 0193,  letiště Benešov, 25751 Bystřice u Benešova

IČ: 26717018   DIČ: CZ26717018                   pobočka letiště Brno-Tuřany

www.bemoair.cz        info@bemoair.cz            kontaktní telefon :  604 842 624

www.aerozazitky.cz   info@aerozazitky.cz      rezervace@aerozazitky.cz

Odkaz na pozici firmy na mapě :   letiště BENEŠOV        letiště BRNO

 

Níže ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie některých našich letadel a cílů cest


 

   Webkamery Benešov    

webkamr 

 

  Aktuální počasí  

Počasí Benešov - Slunečno.cz            Počasí Brno - Slunečno.cz            Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


společnosti

Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
se sídlem Nesvačily ev.č. 0193, 257 51, Bystřice u Benešova, ČR
IČ: 26 71 70 18
DIČ: CZ 26717018
 

V tomto dokumentu naleznete informace o zásadách, podle kterých zpracováváme vaše osobní údaje a analyzujeme některé aspekty chování návštěvníků našich webových stránek a o Vašich právech s tímto souvisejících.

 

Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás skutečně důležitá, proto s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy dbáme o jejich náležitou ochranu.

 

Tyto informace si prosím pečlivě přečtěte. Vždy, když od Vás získáváme Vaše osobní údaje, se na tyto zásady odkazujeme a umožňujeme Vám si tyto zásady přečíst. Snažili jsme se o to, aby tyto zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 

Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018.

 

Kontaktní údaje   Sídlo firmy:

 

Letecká škola BEMOAIR s.r.o.,  Nesvačily ev.č. 0193, 257 51, Bystřice u Benešova, ČR
Telefon: +420 311 230 763   Mobil : +420 604 842 624, +420  737 602 535

E-mail: info@bemoair.czfto@bemoair.czservis@bemoair.cz,

 

Pobočka :

Letecká škola BEMOAIR s.r.o.,  letiště Brno - Tuřany, 627 00 Brno, ČR
Telefon: +420 545 216 372   Mobil : +420 737 543 952

E-mail:  bemoair@airport-brno.cz

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)  ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

1. Pojmy

 

Subjekt údajů:   Fyzická osoba (spotřebitel  i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

 

Osobní údaj:  Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

 

Správce:    Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem následujících webových stránek je společnost Letecká škola BEMOAIR s.r.o., IČO: 26 71 70 18, Nesvačily ev.č. 0193, 257 51 Bystřice u Benešova  (dále také „my“ či „BEMOAIR“);

 

Zpracovatel :  Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

 

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních a provozních sdělení (bulletinů, newsletterů) či zobrazování reklam;

 

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

 

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

 

BEMOAIR a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, údaje o využívání našich služeb;
 5. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací
 6. osobní údaje o pilotních licencích a dokumentech potřebných pro výkon činnosti pilota u provozovatele BEMOAIR
 7. osobní  fotografie poskytnuté  zákazníkem pro vystavování a evidenci  patřičných dokumentů potřebných pro vydávání žákovských a pilotních průkazů ID karet apod.

3. Jaký je původ osobních údajů?

 

3.1 Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při uzavření smlouvy, objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru bulletinů, newsletteru a pod. Typicky jde o:

 1. identifikační a adresní údaje;
 2. elektronické kontaktní údaje;
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;
 4. fotografie;

3.2  Další údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 1. cookies
 2. webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 3. IP adresa;
 4. datum přístupu a doba přístupu;
 5. vyhledávací dotazy;
 6. kód odpovědi http a https;
 7. přenášené skupiny dat;
 8. údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být naší společností zpracovávány pro následující účely :

 

4.1. Plnění smluvního vztahu: 

 

Účel:     Na základě smlouvy s námi máte nárok na poskytnutí objednaných služeb. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu, číslo pilotní licence, platnosti kvalifikací apod.).

Právní základ:   Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.

 

Doba uložení:   Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

 

4.2. Správa zákaznických účtů: 

Účel:   Zákazníci se mohou na některých našich webových stránkách registrovat a spravovat svá osobní nastavení.   Toto se týká následujících stránek :

www.bemoair.com,    www.leteckyservis.cz,    www.letani-zazitky.cz,    rezervace.bemoair.cz,

Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, případně nám můžete poskytnout též jméno, příjmení, adresy a telefonní číslo. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našich služeb a pro poskytování zákaznických výhod. Kompletní seznam námi provozovaných webových stránek je v příloze č.1 těchto zásad.

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné. Bez souhlasu se zpracováním e-mailové adresy by ale nebylo možné se registrovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu 4 let.

 

4.3. Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací:

Účel:  Vaše údaje používáme ke správě vašich rezervací, v systému e-learning, vyřizování dotazů, podnětů  a případných  stížností  s naší zákaznickou podporou. Rovněž Vás můžeme kontaktovat s žádostí o vyplnění různých dotazníku. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vás oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhrazení sjednané ceny.

 

V případě, že si objednáte konkrétní službu  v našem rezervačním systému (rezervace.bemoair.cz), nebo přes e-shop (www.letani-zazitky.cz), můžeme Vám poslat e-mail či SMS s připomenutím, že jste provedli rezervaci nebo objednávku, případně že jste tuto objednávku nedokončili.

 

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Případná data získaná z Vašich pilotních dokladů a licencí shromažďujeme nejen  z důvodu potřebném pro smluvní vztah, ale i pro případné připomenutí konce platnosti Vašich licencí a kvalifikací.

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. 

Doba uložení:  Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení. 

Údaje o pilotním výcviku, složky žáků  a Vašich pilotních kvalifikací a licencí uchováváme po dobu 5ti let dle patřičných předpisových požadavků EASA (European Aviation Safety Agency).

 

4.4.  Zasílání obchodních sdělení, ceníků, informačních bulletinů a  nabídky našich služeb.

 

 

Účel:  Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našich službách. Tato  sdělení můžete kdykoli přestat odebírat na základě zaslání emailu s požadavkem na odhlášení. Své aktuální údaje můžete také spravovat ve svém zákaznickém účtu (www.letecky-servis.cz, systém e-learning a pod).

Pokud tedy jste naším zákazníkem (například pokud jste u nás učinili objednávku), můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání obchodních sdělení o podobných službách, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našich výrobcích, akcích a propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s našimi službami – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našich služeb je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat provozní a obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

 

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 3 let neotevřete naše obchodní sdělení nebo se nepřihlásíte se do systému, ve kterém jste registrováni.

 

4.5. Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy:

Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama na službu, která Vás skutečně zajímá a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies .

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.


Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies .

 

4.6. Zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách:

 

Účel:    BEMOAIR se vždy snaží o zlepšování kvality svých služeb a Vašich lepších zážitků.  K zavedení nových služeb a zlepšování stávajících dochází také pomocí zjišťování potřeb a přání stávajících uživatelů a zákazníků formou osobních sdělení, prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité výrobky či služby a texty apod.

 

V souvislosti s procházením našich webových stránek můžeme získávat a dále zpracovávat informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás potřebný a uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací budeme naše webové stránky a služby pravidelně vylepšovat.

 

Ve spolupráci s partnery zajišťujícími pro nás analytické služby shromažďujeme při každé návštěvě našich webových stránek určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak naše webové stránky používáte, a získat souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na našich webových stránkách či v e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí našich webových stránek.

Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám. 

 

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies .

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu.

Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné pro Vás zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.

 

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies .

 

4.7. Provozování zákaznické soutěže AEROFOTO :

Účel:  Jednou ročně vyhlašujeme zákaznickou soutěž AEROFOTO, dle parametrů a propozic dané soutěže, zveřejněné na našich webových stránkách, zpracováváme i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení  a samozřejmě zaslané fotografie, které jsou pak zveřejněny.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže AEROFOTO  je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se soutěže zúčastnit. Účastníci soutěže dávají také souhlas se zveřejněním fotografií a svých osobních údajů (jméno, příjmení) na webových stránkách BEMOAIR. Rovněž mohou být fotografie použity pro reklamní účely společnosti BEMOAIR. Svůj souhlas se zveřejněním můžete kdykoliv odvolat, v tom případě bude odstraněna i patřičná fotografie a údaje o Vás.

 

Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání zákaznické soutěže, což je u účastníků, kteří poskytly své údaje a fotografie až do jejich požadavku na zrušení a odebrání fotografií z našich alb.

 

4.8. Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob:

Účel:  Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich rezervacích a objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Právní základ:  Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.

 

Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

 

4.9. Účetní a daňové účely:

Účel:  Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa. Jedná se zejména o vyúčtování Vašich objednávek a nebo  faktur za naše služby

Právní základ:  Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

Doba uložení:  Osobní údaje pro účetní a daňové účely zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy (např. účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let).

 

4.10 Plnění ostatních právních povinností:

 

Účel:   Mezi  ostatní zákonné povinnosti, které musíme plnit, patří např. evidence pilotů a platnosti jejich licencí, odborností, kvalifikací

 

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění ostatních právních povinností je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

 

Doba uložení:  Tyto ostatní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

 

5. Zpřístupnění a využívání  Vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Kromě našich zaměstnanců můžeme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž na základě smluvního vztahu umožňují fungování Letecké školy BEMOAIR a pomáhají nám poskytovat Vám ucelené a kvalitní služby. Toto se týká např. společností, které participují na našich výcvicích pronajatými letadly, simulátory apod.

 

Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny orgánům veřejné správy, státní moci a úřadům, které mají dohled nad provozováním BEMOAIR a z něj vyplývající kontroly.

 

5.1  Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít také následující kategorie našich partnerů:

 

• Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

• Spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

• Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

• Aby BEMOAIR mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

- poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových úložišť,
- poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, 
- poskytovatelé analytických služeb,
- poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
- poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
- poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
- provozovatelé sociálních sítí,
- poskytovatelé právních služeb, advokáti,
- poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
- partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

• Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu 
• Pro prezentování a propagaci našich služeb využíváme marketingové agentury, kterým pro přesnější cílení reklam na naše služby poskytujeme některé údaje, které jsou k tomu potřebné.
• K dosažení co nejlepšího zážitku při návštěvě našich webových stránek vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat sužby, zasílat vám připomenutí objednávek ponechaných v nákupním košíku (týká se e-shopu www.letani-zazitky.cz) .  Všechny tyto služby jsou založeny na Vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky na našem webu klikáte a jaké informace jste nám poskytli.
• Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit. 
• Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
• Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.
 

6. Předávání osobních údajů mimo ČR a EU

Bude-li potřeba předat osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů. Tato data budou předávána pouze kompetentním úřadům za účelem dokončení plnění našich služeb zahraničním klientům.

 

7. Způsob zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování  vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

8. Práva subjektů údajů

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

8.1 Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

8.2 Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

8.3 Právo na výmaz

V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

8.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

8.5 Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

8.6 Právo vznést námitku

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu zpracování ukončíme.

8.7 Právo kdykoliv odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

8.8 Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

8.9 Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je „Úřad pro ochranu osobních údajů“ , se sídlem : Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz/.  ID datové schránky : qkbaa2n

 

9. Zpracovávání souborů cookie

 

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby. Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

• dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,

• trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).
 

A podle funkcí na:

• esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,

• preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (naoř. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,

• analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky,

• remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy,

• konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů,

• sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.


Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných reklamních a  prodejních kanálech. 

Prostřednictvím konverzních cookies na našich webových stránkách měříme počty objednávek, které byly odeslány poté, co zákazník přišel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkách našich reklamních partnerů nebo na základě propojení prostřednictvím odkazu umístěného na webových stránkách těchto partnerů. Prostřednictvím konverzní cookies Vás není možné identifikovat, nejde proto o osobní údaje. Náš reklamní partner obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo u nás učinili objednávku.

 

10. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies:

Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

 

11. Zpracovávání údajů o dětech

Naše služby a webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 

12. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali. 

 

Příloha č. 1 k zásadám zpracování osobních údajů

 

SEZNAM WEBOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH SPRÁVCEM –

LETECKOU ŠKOLOU BEMOAIR :

 

(Na těchto stránkách je možné, že budou formou cookies získány informace, viz čl. 9 těchto zásad.)

 

 1. Přímo provozované stránky na vlastních doménách :
 1. www.bemoair.cz
 2. www.bemoair.com
 3. www.bemoair.eu
 4. www.aerozazitky.cz
 5. www.letani-zazitky.cz
 6. www.leteckyservis.cz

 

 1. tránky a záznamy správce BEMOAIR založené na doménách jiných poskytovatelů :

 

 1. https://www.facebook.com/bemoair/
 2. http://bma.blog.cz/
 3. https://www.lookr.com/cs/lookout/1215506466-Nesva%C4%8Dily
 4. http://bemoair.capsa.cz/
 5. https://www.youtube.com/user/Pilot44CZ/videos
 6. https://get.google.com/albumarchive/106766549345763472842
 7. https://www.zonerama.com/bemoair
 8. https://najisto.centrum.cz/116251/letecka-skola-bemoair-sro/
 9. https://cz.webcams.travel/user/148401
 10. https://www.firmy.cz/detail/185927-bemoair-bystrice-nesvacily.html

 

 

Výše uvedené, jsou stránky se záznamy o Letecké škole BEMOAIR, které máme pod kontrolou, evidujeme je a v rámci možností  je aktualizujeme.  Může se samozřejmě o nás vyskytnout na internetu i jiný záznam, kdy (především z některých reklamní společností) jsou sbírány anonymně data o firmách a vytvářeny různé katalogy a seznamy firem, do kterých jsme zařazeni i bez našeho vědomí. Zároveň doufáme, že s příchodem GDPR se tyto aktivity anonymního sběru dat výrazně omezí.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se oficiální stránky provozovatele).

Technické cookies

Potvrdit výběr
Souhlasím
Nesouhlasím